Trần Văn Toàn - Dự Án Đất Xanh

tranvantoan30091995@gmail.com

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnn1

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnn1

Nhà Phố Liền Kề HaCom Mall Trung Tâm Thành Phố Phan Rang Tháp Chàm Hiện Tại Khu Nhà Phố HaCom Đả Dần Hình Thành Và Chuẩn Bị Bàn Giao Cho Các Khách Hàng Đầu Tiên ! Thời Điểm Vàng Để Sở Hữu ! Thiết Kế : 1 Trệt ...
05/01/2021
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.90 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnii

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnii

22/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnnnni

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnnnni

22/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnnbn

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnnbn

22/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnmnm

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnmnm

22/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnnnnnnnnnnnnnnm

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnnnnnnnnnnnnnnm

22/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnmn

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnmn

22/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnnb

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnnb

22/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnn.,,

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnn.,,

22/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnn.

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnn.

22/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnnnnn.

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnnnnn.

22/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Khu K1 Phan Rang Ninh Thuận

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Khu K1 Phan Rang Ninh Thuận

22/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Tháp Chàmmm

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Tháp Chàmmm

22/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnnnm

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnnnm

22/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Tháp Chàmm

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Tháp Chàmm

22/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Tháp Chàm

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Tháp Chàm

22/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnn K1 1

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnn K1 1

15/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnn k1

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnn k1

15/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

HaCom Mall Mở Bán ShopHouse Liền Kề Khu Đô Thị Đông Bắc c

HaCom Mall Mở Bán ShopHouse Liền Kề Khu Đô Thị Đông Bắc c

15/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

HaCom Mall Mở Bán ShopHouse Liền Kề Khu Đô Thị Đông Bắcccc

HaCom Mall Mở Bán ShopHouse Liền Kề Khu Đô Thị Đông Bắcccc

15/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

HaCom Mall Mở Bán ShopHouse Liền Kề Khu Đô Thị Đông Bắcc K1

HaCom Mall Mở Bán ShopHouse Liền Kề Khu Đô Thị Đông Bắcc K1

15/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

HaCom Mall Mở Bán ShopHouse Liền Kề Khu Đô Thị Đông Bắccc

HaCom Mall Mở Bán ShopHouse Liền Kề Khu Đô Thị Đông Bắccc

15/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

HaCom Mall Mở Bán ShopHouse Liền Kề Khu Đô Thị Đông Bắcc

HaCom Mall Mở Bán ShopHouse Liền Kề Khu Đô Thị Đông Bắcc

15/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

HaCom Mall Mở Bán ShopHouse Liền Kề Khu Đô Thị Đông Bắc K1

HaCom Mall Mở Bán ShopHouse Liền Kề Khu Đô Thị Đông Bắc K1

15/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

HaCom Mall Mở Bán ShopHouse Liền Kề Khu Đô Thị Đông Bắc

HaCom Mall Mở Bán ShopHouse Liền Kề Khu Đô Thị Đông Bắc

15/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnnn K1

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnnn K1

15/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Khu K1

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Khu K1

15/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Khu Đô THị K1

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Khu Đô THị K1

15/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnn K1 Phan Rang

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnn K1 Phan Rang

15/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnn Khu K1

ShopHouse Liền Kề HaCom Mall Phan Rang Ninh Thuậnnnnn Khu K1

15/12/2020
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
2.70 tỷ 50 m²

0903084134